сапка

 • 41ухват — Чуен, чүлмәк һ. б. ш. ны мичкә кую һәм алу өчен озын агач сапка утыртылган ике япьле тимер каптыргычтан торган җайланма …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 42чалгы — Җиңелчә генә бөгелгән озын пычак рәв. булып, озын сапка утыртылган, үлән һәм иген чабу өчен кулл. тор. авыл хуҗалыгы коралы. с. Чалгы корычыннан ясалган чалгы пычак күч. Үлемне аллегорик сүрәтләү өчен кулл.. II. ЧАЛГЫ – иск. Музыка коралы чалгы… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 43чәкән — I. ЧӘКӘНБАШ – Кайбер үсемлекләрнең чәчәкләре яки җимешләре урнашкан, калын зур себеркәч сыман башагы кукуруз чәкәне. II. ЧӘКӘН – Җеп яки ука белән күпертеп чигелгән бизәк флагның укалы чәкәннәре җем җем итә. III. ЧӘКӘН – иск. Матур, чибәр IV.… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 44чүкеч — 1. Берәр нәрсәне кагып кертү, турайту, яньчү яки берәр нәрсәгә сугу өчен туры почмак ясап сапка утыртылган, төрле формадагы агач яки металл борысчыктан торган корал 2. Урта колактагы сөякчекләрнең берсе. ЧҮКЕЧ БАЛЫК – Чүкечбаш – Акуласыманнар… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 45чыбыркы — Хайваннарны куалау өчен юкәдән, каештан һ. б. ш. ишеп ясалган һәм сапка беркетелгән бау …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 46элгәк — 1. Бауның, җепнең һ. б. ш. очларыннан тартып тыгызларлык, кысарлык итеп бәйләнгән бер өлеше. Кошларны, вак җәнлекләрне аулау өчен булган, бер өлеше кысылып тыгызланырлык итеп бәйләнгән бау; тозак 2. Берәр әйбергә, сапка беркетелгән, кулга киярлек …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 47элмәк — 1. Бауның, җепнең һ. б. ш. очларыннан тартып тыгызларлык, кысарлык итеп бәйләнгән бер өлеше. Кошларны, вак җәнлекләрне аулау өчен булган, бер өлеше кысылып тыгызланырлык итеп бәйләнгән бау; тозак 2. Берәр әйбергә, сапка беркетелгән, кулга киярлек …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 48ґраса — и, ж., діал. Сапка …

  Український тлумачний словник

 • 49цапка — и; мн. род. пок, дат. пкам; ж. Разг. Небольшая мотыга для рыхления почвы и выпалывания сорняков; сапка …

  Энциклопедический словарь

 • 50СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД — СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД. Гигиена сельскохозяйственного труда. Социалистическая реконструкция сельского хозяйства на базе широкой его механизации, произведенная в СССР в годы первой пятилетки, совершенно изменила условия С. х. т. 224,5 тыс.… …

  Большая медицинская энциклопедия